Tijdens ‘opstellingsdagen’ (open inschrijving) komen mensen samen die met vragen, thema’s en knopen zitten op allerlei vlak.

Je bent bereid deze thema’s met elkaar te delen en elkaar een veilige omgeving te bieden om deze thema’s te verkennen.

Met behulp van de techniek van systeemopstellingen maken we verborgen en dieper liggende patronen en dynamieken in een individu, relatie, groep, organisatie of familie zichtbaar door de betrokken personen of items in een ruimte ‘op te stellen’. De opstelling kan vervolgens je uitwegen aanreiken om je los te maken uit aanwezige verstrikkingen en zo terug tot harmonie in de verbindingen te komen.

Opstellingen zijn de ideale methode om vragen of situaties te exploreren, waarop de ratio geen afdoende antwoord vindt.

  • Het gevoel ergens in vast te zitten op het vlak van relatie, kinderen, familie, gezondheid, rouw, werk…
  • Een onbestemd schuldgevoel, depressie, fysieke klachten,…
  • Regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet
  • Moeizame verwerking van een scheiding
  • Negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf
  • Ouder zijn van een kind met probleemgedrag
  • Burn-out, stress of overspannen zijn

Deelname op 2 manieren

Je kan op 2 manieren deelnemen aan de workshop:

Als thema-aanbrenger: je wil graag zelf een vraag opstellen.

Als deelnemer: je brengt geen eigen vraag in maar wil het graag mee maken. Het kan zijn dat je uitgenodigd wordt om mee in een opstelling te gaan staan als ‘representant’. Dit is altijd volledig vrijwillig.

De ervaring leert dat deelnemen aan de opstelling van iemand anders ook leerzaam en heilzaam kan zijn voor je eigen thematiek.

 

Inschrijven kan via mieke@intoflow.be